ورود به سامانه پردیس

سامانه جام

آخرین رویداد ها

امکانات و فرآیند های سامانه

  1. فرآیند اصلی - فرآیند درخواست و دریافت یک نسخه اصل از گزارش حسابرسی و صورت های مالی
  2. امکانات جانبی - شامل پنل مدیریت کاربران، پنل گزارشات زیر مجموعه ها (بصورت درختی)

امکان جدید برای سامانه جام

اپلیکیشن صورت های مالی در سامانه جام برای ورود اطلاعات صورتهای مالی بصورت فیلدهای اطلاعاتی جهت بهره برداری ذینفعان و کارهای پژوهشی برای تهیه گزارشات تحلیلی آماده بهره برداری شده و در جریان راه اندازی میباشد

درخواست گزارشات حسابرسی از سامانه پردیس پس از تایید شرکت از طریق سامانه جام

به اطلاع میرساند که از روز شنبه 1397/07/07 درخواست گزارشات حسابرسی از سامانه پردیس پس از تایید شرکت از طریق سامانه جام(جمع آوری اطلاعات مالی) برای جامعه حسابداران ایران ارسال میشود، لذا مقتضی است اطلاع رسانی لازم در این رابطه مبنی بر ثبت نام مشتریان (شرکتها) در سامانه جام از طریق موسسات حسابرسی خود انجام پذیرد.