لینک سامانه جدید پردیس

اطلاعیه مهم

راه اندازی سامانه جدید پردیس

  1. سامانه جدید پردیس به آدرس Pardis.Iacpa.ir راه اندازی شد
  2. لطفا با مراجعه با آدرس مذکور و یا لینک سامانه پردیس جدید در بالای صفحه مراجعه و با کد ملی و رمز عبور 1 و درخواست رمز دوم از سامانه جدید استفاده فرمائید